Công Văn Nhập Cảnh 1 tháng

Xử lý quá hạn visa, hết hạn visa
Duyệt công văn nhập cảnh
Làm thẻ tạm trú
Xin cấp giấy phép lao động
Gia hạn Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam