Danh sách Website các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam

Danh bạ website các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, quý vị có thể tìm thấy thông tin về thị thực (visa), xúc tiến thương mại, các thông tin khác về quan hệ giữa Việt Nam và các nước…

Lưu ý: Nguồn thông tin tham khảo, có nhiều website chúng tôi chưa kịp cập nhật

Thủ tục và lệ phí xin visa Trung Quốc xin xem tại đây:

http://www.chinese-embassy.info/asia/vnm.htm

Thủ tục và lệ phí xin visa Ấn Độ xin xem tai đây:

http://www.indembassy.com.vn/tabid/859/default.aspx

Thủ tục và lệ phí xin visa Hoa Kỳ xin xem tại đây:

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/visas.html

Thủ tục, lệ phí xin visa Úc và Canada tại tổ chức IOM ở Việt Nam xin xem tại đây

http://www.iom.int.vn/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=295

Thủ tục và lệ phí xin visa Úc :

http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/Visas_and_Migration.html

Thủ tục và lệ phí xin visa Canada:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp

Thủ tục và lệ phí xin visa Hàn Quốc

http://www.hanquocngaynay.com/embassy_detail.php?key=5

Thủ tục và lệ phí xin visa Nhật Bản

http://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/consulate/help_visa_120110.html

Thủ tục và lệ phí xin visa Anh Quốc

http://ukinvietnam.fco.gov.uk/vi/visiting-uk/visas

Thủ tục và lệ phí xin visa New Zealand

http://www.nzembassy.com/vi/vi%E1%BB%87t-nam/%C4%91%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-new-zealand/th%E1%BB%8B-th%E1%BB%B1c

Thủ tục và lệ phí xin visa United Arab Emirates

http://uae-embassy.ae/Embassies/vn/Content/1792

Thủ tục và lệ phí xin visa Nga

http://www.vietnam.mid.ru/vn/cons.html

Thủ tục và lệ phí xin visa Áo

http://www.bmeia.gv.at/vn/botschaft/hanoi/ratgeber/ihre-reise-nach-oesterreich/visa-informationen.html

Thông tin về visa Ba Lan

http://hanoi.msz.gov.pl/vi/thong_tin_ve_l_atilde_nh_su/thong_tin_ve_khoi_schengen

Thông tin về visa Bỉ

http://www.diplomatie.be/hanoivn/default.asp?id=32&mnu=32

Thông tin về visa cộng hòa Séc

http://www.mzv.cz/hanoi/vi/visa_and_consular_information/index.html

Thông tin về visa Đan Mạch

http://vietnam.um.dk/vi/dich-vu-lanh-su/

Thông tin về visa Đức

http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/hanoi/vi/01/Visabestimmungen/Visabestimmungen.html

Thông tin về visa Hungary

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/VN/vi/

Thông tin về visa Italia

http://www.ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/Menu/Informazioni_e_servizi/Visti/

Thông tin về visa Nauy

http://www.norway.org.vn/Embassy/visa-to-norway/

Thông tin về visa Phần Lan

http://www.finland.org.vn/public/default.aspx?nodeid=44255&contentlan=31&culture=vi-VN

Thông tin về visa Pháp

http://www.ambafrance-vn.org/Thu-tuc-di-Phap,441

Thông tin về visa Thụy Điển

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hanoi/Visit-Sweden/Visa-for-visiting-Sweden/

Nguồn ST