VISA ĐẢO FAROE

HỒ SƠ XIN VISA ĐẢO FAROE HỒ SƠ XIN VISA ĐẢO FAROE

 

Hồ sơ gồm:

 

 1. Hộ Chiếu
 2. 01 hình 3.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)
 3. Chứng minh khả năng tài chính:
 4. Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (của công ty hoặc cá nhân về doanh thu trong ba tháng gần nhất).
 5. Ngoài ra:
 • Nếu người xin thị thực là người làm công ăn lương: cần có 1) ba phiếu trả lương gần nhất, 2) hợp đồng lao động hoặc chứng nhận mới đây của chủ sử dụng lao động, 3) Giấy duyệt cho nghỉ phép.
 • Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc tự làm chủ: cần có chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty * và báo cáo thanh toán thuế.
 • Kiều hối, thẻ tín dụng, thu nhập thường xuyên
 1. Giấy tờ cung cấp thông tin rõ ràng về chuyến đi
 2. Một bản sao sổ hộ khẩu.
 3. Bảo hiểm  du lịch
 4. Sổ tiết kiệm 200 triệu VNĐ trở lên , Giấy tờ nhà đất, giấy tờ chứng minh tài sản khác

Phí: 230 USD – THU KHI NHẬN HỒ SƠ

 Phí này bao gồm:

 • Phí sứ quán: 1.500.000 VND
 • Phí trung tâm tiếp nhận: 700.000 VND

Chưa bao gồm bảo hiểm.

Trình diện phỏng vấn HCM- VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian: 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ a4

 

 

Hồ sơ gồm:

 

 1. Hộ chiếu

 

 1. 01 hình 3.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)

 

 1. Chứng minh khả năng tài chính:

 

 1. Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (của công ty hoặc cá nhân về doanh thu trong ba tháng gần nhất).

 

 1. Ngoài ra:

 

Nếu người xin thị thực là người làm công ăn lương: cần có 1) ba phiếu trả lương gần nhất, 2) hợp đồng lao động hoặc chứng nhận mới đây của chủ sử dụng lao động, 3) Giấy duyệt cho nghỉ phép.

Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc tự làm chủ: cần có chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty * và báo cáo thanh toán thuế.

Kiều hối, thẻ tín dụng, thu nhập thường xuyên

 1. Giấy tờ cung cấp thông tin rõ ràng về chuyến đi

 

 1. Một bản sao sổ hộ khẩu.

 

 1. Bảo hiểm du lịch

 

 1. Sổ tiết kiệm 200 triệu VNĐ trở lên , Giấy tờ nhà đất, giấy tờ chứng minh tài sản khác

 

Phí: 230 USD – THU KHI NHẬN HỒ SƠ

 

– Phí này bao gồm:

 

Phí sứ quán: 1.500.000 VND

Phí trung tâm tiếp nhận: 700.000 VND

Chưa bao gồm bảo hiểm.

 

Trình diện phỏng vấn HCM- VISA KHÔNG BAO ĐẬU

 

Thời gian: 15 ngày làm việc

 

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ a4HỒ SƠ XIN VISA ĐẢO FAROE

 

Hồ sơ gồm:

 1. Hộ chiếu
 2. 01 hình 3.5 x 4.5 (nền trắng không quá 6 tháng)
 3. Chứng minh khả năng tài chính:
 4. Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (của công ty hoặc cá nhân về doanh thu trong ba tháng gần nhất).
 5. Ngoài ra:
 • Nếu người xin thị thực là người làm công ăn lương: cần có 1) ba phiếu trả lương gần nhất, 2) hợp đồng lao động hoặc chứng nhận mới đây của chủ sử dụng lao động, 3) Giấy duyệt cho nghỉ phép.
 • Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc tự làm chủ: cần có chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty * và báo cáo thanh toán thuế.
 • Kiều hối, thẻ tín dụng, thu nhập thường xuyên
 1. Giấy tờ cung cấp thông tin rõ ràng về chuyến đi
 2. Một bản sao sổ hộ khẩu.
 3. Bảo hiểm  du lịch
 4. Sổ tiết kiệm 200 triệu VNĐ trở lên , Giấy tờ nhà đất, giấy tờ chứng minh tài sản khác

Phí: 230 USD – THU KHI NHẬN HỒ SƠ

 Phí này bao gồm:

 • Phí sứ quán: 1.500.000 VND
 • Phí trung tâm tiếp nhận: 700.000 VND

Chưa bao gồm bảo hiểm.

Trình diện phỏng vấn HCM- VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian: 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ a4

chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác quần đảo Faroe như sau

Phía quần đảo Faroe

 • Thư mời của công ty hoặc cơ quan mời tham dự họp, hội nghị hoặc sự kiện liên quan tới thương mại, công nghiệp hoặc công việc.
 • Chương trình hội họp, tập huấn, đào tạo,…
 • Vé vào cửa hội thảo hoặc hội nghị (nếu có).

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu gốc – Còn hạn ít nhất 3 tháng sau khi rời khỏi quần đảo Faroe và phải có ít nhất 2 trang trống. Hộ chiếu phải được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.
 • 2 ảnh màu, kích thước 3.5cmx4.5cm, phông nền trắng.
 • Hộ khẩu.
 • Giấy khai sinh.
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).
 • Bảo hiểm du lịch.
 • Giấy phép kinh doanh.
 • Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất.
 • Nếu là nhân viên:
  • Thư đề cử công tác.
  • Sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất HOẶC sao kê tài khoản cá nhân trong đó có thể hiện lương 3 tháng gần nhất.
 • Tài liệu chứng minh giao dịch giữa công ty tại quần đảo Faroe và Việt Nam: Hợp đồng mua bán, tờ khai xuất nhập khẩu, bản sao LC, email giao dịch giữa 2 công ty,…

* Đương đơn dưới 18 tuổi

 • Giấy khai sinh.
 • Bằng chứng về sự giám hộ/hoặc thư đồng ý (nếu có) của cả cha và mẹ.
 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cha mẹ.
 • Hộ khẩu.

Lưu ý

 • Đương đơn phải trực tiếp đến nộp đơn xin visa và lấy dấu vân tay.
 • Có mặt tại ĐSQ/LSQ để phỏng vấn nếu có yêu cầu.
 • Đối với đương đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có mặt trong lúc nộp đơn xin visa. Nếu không, phải có giấy ủy quyền từ cha mẹ/người giám hộ cho một bên thứ ba trong đó có nêu rõ mục đích được ủy quyền.
 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.