Visa đi Israel 

Visa đi Israel

 • Thủ tục xin visa

 •    THỦ TỤC XIN VISA

  Visa Công tác

  1/ Hộ chiếu (có hạn trên 6 tháng)

  2/  Đơn xin Visa​

  3/ 2 ảnh cỡ 4×6 nền trắng

  4/ Thư mời

  5/ Quyết định bảo lãnh đi công tác (đề cập vấn đề cơ quan hay cá nhân chi trả chi phí)

  6/ Bảng lương 6 tháng gần nhất

  7/ Chứng minh tài chính qua Ngân hàng của cá nhân (Sổ tiết kiệm có thời hạn ngân hàng 6 tháng kể từ thời điểm hiện tại và chứng minh số dư tài khoản ngân hàng hiện tại có kèm bản sao kê ngân hàng)

  8/ Hợp đồng lao động

  9/ Giấy phép kinh doanh của công ty

  10/ Bảo hiểm du lịch

  11/ Booking vé máy bay (Trong trường hợp yêu cầu, phải xuất vé trước khi được phê duyệt cấp Visa)

  12/ Booking Khách sạn

  * Lưu ý: – Phỏng vấn trực tiếp

              – Tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng

  Visa Du lịch:

  1/ Hộ chiếu (có hạn trên 6 tháng)

  2/ Đơn xin Visa

  3/ 2 ảnh cỡ 4×6 nền trắng

  4/ Thư mời

  5/ Hành trình du lịch

  6/ Bảng lương 6 tháng gần nhất (hoặc Quyết định nghỉ hưu nếu có)

  7/ Giấy xác nhận nghỉ phép của Công ty

  8/ Hợp đồng lao động

  9/ Chứng minh tài chính qua Ngân hàng của cá nhân (Sổ tiết kiệm có thời hạn ngân hàng 6 tháng kể từ thời điểm hiện tại và chứng minh số dư tài khoản ngân hàng hiện tại có kèm bản sao kê ngân hàng)

  10/ Bảo hiểm du lịch

  11/ Booking vé máy bay (Trong trường hợp yêu cầu,, phải xuất vé trước khi được phê duyệt cấp Visa)

  12/ Booking khách sạn

  13/ Chứng minh tài sản (nếu có)

  14/ Sổ gia đình công giáo (nếu có)

  15/ Sổ hộ khẩu

  Lưu ý: –  Phỏng vấn trực tiếp

            –  Tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng

  Hộ chiếu Công vụ:

  1/ Hộ chiếu (có hạn trên 6 tháng)

  2/ Đơn xin Visa

  3/ 2 ảnh cỡ 4×6 nền trắng

  4/ Thư mời

  5/ Công hàm của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam

  6/ Bảo hiểm du lịch

  7/ Booking vé máy bay (Trong trường hợp yêu cầu, phải xuất vé trước khi được phê duyệt cấp Visa)

  * Lưu ý:  – Tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng

  Hộ chiếu Ngoại Giao: Miễn thị thực

  Lưu  ý: Thời gian cấp Visa: Ít nhất 7 ngày làm việc

 • Giờ làm visa

 • Thứ 2  đến Thứ 6:

  Buổi sáng: 9.00 – 12.00
  Thứ 2, Thứ 5:
  Buổi chiều: 13.00 – 14.00