Trung Quốc Thăm Thân

Visa đoàn tụ gia đình Q: được cấp cho người nước ngoài có người thân là công dân Trung Quốc, có 2 loại: Q1 cho phép lưu trú 30 ngày, muốn lưu trú lại lâu hơn người được cấp visa phải xin Thẻ tạm trú, Q2 có thời gian lưu trú từ 30-180 ngày cho phép ra vào 1 lần, 2 lần hay nhiều lần.

visa trung quốc
.

Hồ sơ visa Trung Quốc để đoàn tụ gia đình

– Hộ chiếu (bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)

– 02 hình 4 x 6 (nền trắng)

– CMND (bản sao)

– Thư mời từ Trung Quốc

– Chứng minh công việc, chứng minh tài chính

– Ngoài ra, Đại sứ quán có thể sẽ yêu cầu thêm một số giấy tờ, thủ tục khác.